Innmeldingskriterier

1. Hovedmedlem drifter egen glasshytte evt er medlem Norske kunsthåndverkere eller Norske billedkunstnere
2. Knoppmedlemskap for studenter, lærlinger og assistenter
3. Støttemedlem. Valgfri pris, kr 100, kr 500 eller kr 1000. Velg aktuelt medlemskap for dere.

Velkommen!

(Om søknad må vurderes av styret, får du til tilbakemelding så snart neste styremøte er avholdt)

Hovedmedlemskap
Pris: 500

Knoppmedlemskap
Pris: 0

Støttemedlemskap (kr. 100,- pr. år)
Pris: 100

Støttemedlemskap (kr. 500,- pr. år)
Pris: 500

Støttemedlemskap (kr. 1000,- pr. år)
Pris: 1000